Pháp Luật Plus - đánh công an - các bài viết về đánh công an, tin tức đánh công an

đánh công an - các bài viết về đánh công an, tin tức đánh công an

Chửi bới, tấn công cán bộ sau cuộc nhậu

Khi tổ công tác đến nơi thì Trường không chấp hành và cùng Phi la ó, đôi co, chửi bới, đe dọa tấn công tổ công tác.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1