đánh bác sỹ - các bài viết về đánh bác sỹ, tin tức đánh bác sỹ

Đại gia không đo thân nhiệt, đánh bảo vệ: Đề nghị nóng

Bệnh viện chỉ mong muốn làm sao đó để các nhân viên, y, bác sĩ được bảo vệ, yên tâm thực hiện công tác cứu chữa người.

Theo dõi Pháp Luật Plus