Pháp Luật Plus - đánh bác sĩ - các bài viết về đánh bác sĩ, tin tức đánh bác sĩ

đánh bác sĩ - các bài viết về đánh bác sĩ, tin tức đánh bác sĩ

Bố hành hung bác sĩ vì cho rằng... con gái không được điều trị “nhiệt tình”

Cho rằng con gái không được “nhiệt tình” điều trị, Bắc đã chửi mắng, hành hung bác sĩ.

Theo dõi Pháp Luật Plus