Đảng ủy - các bài viết về Đảng ủy, tin tức Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan TW: Cần rút kinh nghiệm trong quản lý đảng viên

Quản lý đảng viên cũng còn có vấn đề cần phải rút kinh nghiệm; chất lượng sinh hoạt, chất lượng đảng viên ở nơi này, nơi kia còn thấp.

Theo dõi Pháp Luật Plus