Pháp Luật Plus - Đảng ủy Bộ Tư pháp - các bài viết về Đảng ủy Bộ Tư pháp, tin tức Đảng ủy Bộ Tư pháp

Đảng ủy Bộ Tư pháp - các bài viết về Đảng ủy Bộ Tư pháp, tin tức Đảng ủy Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII

Ngày 28/11, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết