Đặng Lê Nguyên Vũ - các bài viết về Đặng Lê Nguyên Vũ, tin tức Đặng Lê Nguyên Vũ

Vén màn bí mật: Ai thật sự bên ông Đặng Lê Nguyên Vũ lúc cơ hàn?

Cuộc sống vốn vô thường, vậy nên người sẵn sàng bên cạnh lúc bản thân mình khó khăn, nghèo khổ, cơ hàn sẽ luôn được mọi người trân quý đến suốt đời.

Theo dõi Pháp Luật Plus