đăng ký - các bài viết về đăng ký, tin tức đăng ký

"Chưa bao giờ người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp lại đông như vậy..."

“Chúng tôi đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều đến vậy. Có trường hợp cả 70 người lao động của 1 khách sạn tại TP Huế cùng đến nộp đăng ký...".

Theo dõi Pháp Luật Plus