Pháp Luật Plus - đăng ký - các bài viết về đăng ký, tin tức đăng ký

đăng ký - các bài viết về đăng ký, tin tức đăng ký

Phòng CSGT Thanh Hóa cấp biển số hàng loạt cho phương tiện dù chưa nộp thuế trước bạ?

Dù chưa nộp thuế trước bạ theo quy định, nhưng các phương tiện của công ty Hưng Phong đã được cấp BKS và ngang nhiên kinh doanh, đón trả khách trên đường.

Theo dõi Pháp Luật Plus