đăng ký dán thẻ - các bài viết về đăng ký dán thẻ, tin tức đăng ký dán thẻ

Từ ngày 12/3 sẽ thu phí tự động không dừng hai trạm trên Quốc lộ 5

Để lưu thông qua làn thu phí tự động trên Quốc lộ 5, chủ phương tiện cần đăng ký dán thẻ, mở tài khoản giao thông và nạp đủ tiền.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1