Đảng bộ - các bài viết về Đảng bộ, tin tức Đảng bộ

Ngưng đăng bộ vì phường từ chối xác nhận nguồn thu nhập

Nơi thường trú thì lại không xác nhận là có nguồn thu nhập ổn định từ đất nông nghiệp vì đất ở nơi khác.

Theo dõi Pháp Luật Plus