Pháp Luật Plus - Dân Việt - các bài viết từ Dân Việt, tin tức Dân Việt

Dân Việt - các bài viết từ Dân Việt, tin tức Dân Việt

Tín ngưỡng thờ cúng ngày Giỗ tổ Hùng Vương có ý nghĩa như thế nào trong tâm thức người dân Việt Nam?

Truyền thống thờ cúng Hùng Vương là biểu hiện nhận thức về lịch sử, truyền cảm mãnh liệt sự tôn kính của người dân với quá khứ, với tổ tiên...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1