Pháp Luật Plus - Dân Việt - các bài viết từ Dân Việt, tin tức Dân Việt

Dân Việt - các bài viết từ Dân Việt, tin tức Dân Việt

Vỡ trận thu hút đầu tư tại Phú Thọ: Vì sao chính quyền “né” báo chí?

Để lại nội dung câu hỏi một cách rõ ràng. Tuy nhiên, gần nửa năm đã trôi qua, UBND tỉnh Phú Thọ vẫn “né” tránh và chưa đưa ra câu trả lời.

Theo dõi Pháp Luật Plus