Pháp Luật Plus - Dân Việt - các bài viết từ Dân Việt, tin tức Dân Việt

Dân Việt - các bài viết từ Dân Việt, tin tức Dân Việt

Vì sao Lào Cai “bỏ quên” 51.000m2 đất sau cổ phần hoá của 16 DNNN?

Kiểm toán Nhà nước cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai chưa tham mưu cho UBND tỉnh Lào Cai thu hồi diện tích đất.

Theo dõi Pháp Luật Plus