dân việt - các bài viết từ dân việt, tin tức dân việt

Vụ án Hồ Duy Hải: Việc rút 4 bút lục khỏi hồ sơ nếu có thật sẽ nghiêm trọng thế nào?

Việc 4 bút lục bị rút ra khỏi hồ sơ nhằm chứng minh Hồ Duy Hải là rất nghiêm trọng, bởi nó làm thay đổi bản chất vụ án.

Theo dõi Pháp Luật Plus