dân vây hai đối tượng nghi bắt cóc trẻ em - các bài viết về dân vây hai đối tượng nghi bắt cóc trẻ em, tin tức dân vây hai đối tượng nghi bắt cóc trẻ em

Nghệ An: Bị nghi bắt cóc trẻ em, hai người trong đoàn tổ chức hội chợ bị dân vây kín

Nghi 2 người là đối tượng bắt cóc trẻ em nên hàng trăm người dân đã vây lại. Cả hai sau đó được lực lượng chức năng giải cứu.

Theo dõi Pháp Luật Plus