Pháp Luật Plus - Đan Trường - các bài viết về Đan Trường, tin tức Đan Trường

Đan Trường - các bài viết về Đan Trường, tin tức Đan Trường

Khán giả ngồi đến phút chót không chịu về trong minishow đầu tiên của Trung Quang

Mới đây, Trung Quang tổ chức Mini Show mang tên Trung Quang - Music for love tại phòng trà Đồng Dao (Tp.HCM).

Theo dõi Pháp Luật Plus