dân trí - các bài viết về dân trí, tin tức dân trí

Tỉnh Cao Bằng có nhiều vi phạm liên quan đến khai thác khoáng sản

Trách nhiệm của Sở TN&MT Cao Bằng, UBND các huyện và các chủ dự án được chỉ rõ vì có liên quan đến các sai phạm này.

Theo dõi Pháp Luật Plus