Pháp Luật Plus - Dân Trí - các bài viết từ Dân Trí, tin tức Dân Trí

Dân Trí - các bài viết từ Dân Trí, tin tức Dân Trí

Xã hội bao nhiêu chuyện nóng mà báo cáo nào cũng… “hồng” quá!

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhận xét trong khi tình hình xã hội bao nhiêu chuyện rất nóng thì các báo cáo vẫn… trơn tru.

Theo dõi Pháp Luật Plus