dân tộc thiểu số - các bài viết về dân tộc thiểu số, tin tức dân tộc thiểu số

Tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về BH tự nguyện, hộ gia đình cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 25/11/2020, UB Dân tộc phối hợp BHXH Vĩnh Long tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về BH cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Theo dõi Pháp Luật Plus