DÂN SỰ - các bài viết về DÂN SỰ, tin tức DÂN SỰ

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư 78/2020/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Mòn mỏi chờ thi hành án

Mòn mỏi chờ thi hành án

0
Ðược xử thắng kiện, chặng đường đi đòi công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp nhưng các khổ chủ chờ đến mỏi mòn vẫn chưa được thi hành án.