Pháp Luật Plus - DÂN SỐ - các bài viết về DÂN SỐ, tin tức DÂN SỐ

DÂN SỐ - các bài viết về DÂN SỐ, tin tức DÂN SỐ

Nghệ An: Tỷ lệ phát triển dân số giảm xuống còn 1,2%

Thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân số năm 2021 do Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tổ chức.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1