Pháp Luật Plus - dân chủ - các bài viết về dân chủ, tin tức dân chủ

dân chủ - các bài viết về dân chủ, tin tức dân chủ

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII

Sáng 13/9, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Đại hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus