dân chủ - các bài viết về dân chủ, tin tức dân chủ

Người dân có trách nhiệm gì khi tham gia đảm bảo an toàn giao thông?

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 67/2019/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo dõi Pháp Luật Plus