dân chặn nhà máy rác - các bài viết về dân chặn nhà máy rác, tin tức dân chặn nhà máy rác

Chính quyền thất hứa, dân chặn nhà máy rác phản đối mong được di dời

Đã hết thời hạn nhưng 40 hộ dân vẫn chưa được di dời, hàng chục người đã tập trung trước nhà máy rác bày tỏ sự phản đối.

Theo dõi Pháp Luật Plus