dân bảo vệ ANTQ - các bài viết về dân bảo vệ ANTQ, tin tức dân bảo vệ ANTQ

An Giang: Phát huy sức mạnh tổng hợp từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

CA tỉnh An Giang đã lãnh đạo toàn lực lượng khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn trong năm qua...

Theo dõi Pháp Luật Plus