Pháp Luật Plus - đam xuyên - các bài viết về đam xuyên, tin tức đam xuyên

đam xuyên - các bài viết về đam xuyên, tin tức đam xuyên

Cứu sống người đàn ông bị thanh sắt đâm xuyên từ háng lên đầu

Tai nạn ngã giàn giáo từ trên cao xuống khiến người đàn ông rơi trúng thanh sắt, bị thương nặng tưởng không thể qua khỏi.

Theo dõi Pháp Luật Plus