đàm vĩnh hưng - các bài viết về đàm vĩnh hưng, tin tức đàm vĩnh hưng

Bận thế nào, Đàm Vĩnh Hưng cũng nhất định phải diễn một show đặc biệt trong năm

Thành thông lệ hàng năm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng luôn nhận lời mời trình diễn một suất đặc biệt.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Ca sĩ ứng xử thế nào cho văn hóa?

Ca sĩ ứng xử thế nào cho văn hóa?

0
Ai cũng có quyền nêu ý kiến của mình, có thể đúng, có thể sai, có thể vừa sai, vừa đúng,... nhưng đó là xuất phát từ cái nhìn của cá nhân.