đầm tôm - các bài viết về đầm tôm, tin tức đầm tôm

Hải Phòng: Hai năm không ký xong một hợp đồng giao thầu

Chủ tịch xã Quyết Tiến khẳng định việc khiếu nại của ông Thoan không có căn cứ mà chưa ký hợp đồng cho ông Thẩm là chưa thưc hiện hết trách nhiệm.

Theo dõi Pháp Luật Plus