Pháp Luật Plus - đâm thương tật - các bài viết về đâm thương tật, tin tức đâm thương tật

đâm thương tật - các bài viết về đâm thương tật, tin tức đâm thương tật

Khởi tố bắt tạm giam vì đâm bạn nhậu thương tật 70%

Trong lúc uống bia chung bàn, Đủ chửi Vũ và Nghiêm nhiều lần, nên xảy ra mâu thuẫn, Vũ bỏ về nhà lấy kéo đâm Đủ nhiều nhát.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1