Pháp Luật Plus - đàm phán - các bài viết về đàm phán, tin tức đàm phán

đàm phán - các bài viết về đàm phán, tin tức đàm phán

Đề tài quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia có nhiều đóng góp cho khoa học quân sự

Hội đồng Khoa học Bộ Quốc phòng (BQP) đã thống nhất cho điểm trung bình đề tài là: 93,3/100 và đạt loại Xuất sắc. 

Theo dõi Pháp Luật Plus