Đám cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng - các bài viết về Đám cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng, tin tức Đám cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Đông Nhi - Ông Cao Thắng và 10 câu nói ngôn tình trong suốt thập kỷ yêu

Đông Nhi-Ông Cao Thắng chính thức làm lễ ăn hỏi. Một thập kỷ yêu, từ “cậu bé trà sữa”, Ông Cao Thắng đã cùng Đông Nhi nắm tay đến hiện tại.

Theo dõi Pháp Luật Plus