Đăk Nông - các bài viết về Đăk Nông, tin tức Đăk Nông

Công ty Ngọc Bắc Sang nỗ lực hoàn thiện thủ tục xin cấp chủ trương thực hiện dự án ở Đắk Nông

Công ty Ngọc Bắc Sang mong muốn cấp ủy, chính quyền tỉnh Đắk Nông sẽ tạo điều kiện để công ty nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục thực hiện dự án.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1