Đắk Lắk: Uỷ ban nhân huyện Ea Súp phản hồi thông tin vụ Cả nhà làm quan - các bài viết về Đắk Lắk: Uỷ ban nhân huyện Ea Súp phản hồi thông tin vụ Cả nhà làm quan, tin tức Đắk Lắk: Uỷ ban nhân huyện Ea Súp phản hồi thông tin vụ Cả nhà làm quan

Đắk Lắk: Uỷ ban nhân huyện Ea Súp phản hồi thông tin tới Pháp luật Plus vụ cả nhà làm quan

Theo văn bản số 51/UBND-NV, ngày 29/01/2018 từ UBND huyện Ea Súp gửi cho Sở Thông tin truyền thông về việc phản hồi thông tin báo chí đăng tải.

Theo dõi Pháp Luật Plus