Đắk Lắk: Tạm giam nhóm đối tượng cho vay lãi “cắt cổ” - các bài viết về Đắk Lắk: Tạm giam nhóm đối tượng cho vay lãi “cắt cổ”, tin tức Đắk Lắk: Tạm giam nhóm đối tượng cho vay lãi “cắt cổ”

Đắk Lắk: Tạm giam các đối tượng cho vay lãi “cắt cổ”

Các đối tượng này đã phải trả giá khi vi phạm pháp luật.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1