Đắk Lắk: Sở Thông Tin Truyền Thông Phản hồi thông tin báo Pháp luật Plus ( Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh) - các bài viết về Đắk Lắk: Sở Thông Tin Truyền Thông Phản hồi thông tin báo Pháp luật Plus ( Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh), tin tức Đắk Lắk: Sở Thông Tin Truyền Thông Phản hồi thông tin báo Pháp luật Plus ( Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh)

Đắk Lắk: Yêu cầu báo cáo về nạn “cát tặc” hoành hành tại xã Ea Hleo

Sau phản ánh của Pháp luật Plus, Sở TT&TT tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu lãnh đạo xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo báo cáo và xác minh vụ việc.

Theo dõi Pháp Luật Plus