Pháp Luật Plus - đại úy công an Lê Thị Hiền - các bài viết về đại úy công an Lê Thị Hiền, tin tức đại úy công an Lê Thị Hiền

đại úy công an Lê Thị Hiền - các bài viết về đại úy công an Lê Thị Hiền, tin tức đại úy công an Lê Thị Hiền

Từ vụ đại náo sân bay bàn về chuyện dạy con

Trên các kênh thông tin, nhiều ý kiến lên tiếng về trường hợp đứa bé con của bà đại úy, cháu là nạn nhân của chính mẹ mình.

Theo dõi Pháp Luật Plus