đại sứ - các bài viết về đại sứ, tin tức đại sứ

Quân đội Triều Tiên cảnh báo tái tiếp cận khu vực giải giáp vũ trang ở biên giới

Ngày 16/6 cảnh báo đang xem xét kế hoạch tái tiếp cận khu vực biên giới được coi là địa điểm giải giáp vũ trang theo một thỏa thuận liên Triều.

Theo dõi Pháp Luật Plus