Pháp Luật Plus - đãi ngộ - các bài viết về đãi ngộ, tin tức đãi ngộ

đãi ngộ - các bài viết về đãi ngộ, tin tức đãi ngộ

TP HCM bổ sung chính sách thu hút nhân tài

TP HCM tiếp tục xây dựng chính sách nhằm tìm kiếm nhân tài, giúp họ phát huy tinh thần xung kích, sức sáng tạo đóng góp thiết thực cho địa phương.

Theo dõi Pháp Luật Plus