Pháp Luật Plus - Đại lộ Tân Trào - các bài viết về Đại lộ Tân Trào, tin tức Đại lộ Tân Trào

Đại lộ Tân Trào - các bài viết về Đại lộ Tân Trào, tin tức Đại lộ Tân Trào

Tuyên Quang: Hãi hùng xác động vật và rác thải trên đại lộ Tân Trào

Chế tài xử lý không đồng bộ, khi phát hiện xác động vật các cơ quan liên quan lại đùn đẩy trách nhiệm, khiến đường phố ngập ngụa hình ảnh phản cảm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết