Đại Lễ - các bài viết về Đại Lễ, tin tức Đại Lễ

Nét đẹp tình nguyện viên tại Đại lễ Phật đản Vesak 2019

Hàng nghìn tình nguyện viên đội nắng hướng dẫn đại biểu trong và ngoài nước tham dự Đại lễ Vesak 2019 tại Hà Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus