Pháp Luật Plus - Đại Lễ - các bài viết về Đại Lễ, tin tức Đại Lễ

Đại Lễ - các bài viết về Đại Lễ, tin tức Đại Lễ

Linh thiêng Lễ thắp nến tri ân 2000 năm Ni giới Việt Nam

Tối 26/10 Phân ban Ni giới TƯ kết hợp cùng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức lễ thắp nến tri ân 2000 năm Ni giới Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết