Pháp Luật Plus - Đại Hưng - các bài viết về Đại Hưng, tin tức Đại Hưng

Đại Hưng - các bài viết về Đại Hưng, tin tức Đại Hưng

5 năm tù giam cho kẻ buôn ma túy

Buôn bán ma túy để có tiền hút chích, lãnh án 5 năm tù.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1