Đại hội phật giáo - các bài viết về Đại hội phật giáo, tin tức Đại hội phật giáo

Bình Phước: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bù Đăng nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 22/3, tại chùa Đức Bổn A Lan Nhã, Ban trị sự Phật giáo huyện Bù Đăng đã trang nghiêm tổ chức Đại hội Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1