Đại hội Đảng XIII - các bài viết về Đại hội Đảng XIII, tin tức Đại hội Đảng XIII

Báo Séc đề cao tầm nhìn phát triển của Việt Nam

Ngày 1/2, báo halonoviny.cz (CH Séc) đăng bài viết “Việt Nam hoạch định tầm nhìn phát triển đất nước”, trong đó đề cao thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus