Pháp Luật Plus - Đại hội Đảng 12 - các bài viết về Đại hội Đảng 12, tin tức Đại hội Đảng 12

Đại hội Đảng 12 - các bài viết về Đại hội Đảng 12, tin tức Đại hội Đảng 12

Hậu Đại hội: Đẩy nhanh thủ tục chuyển giao quyền lực nhà nước

Thường vụ QH đang lên chương trình cho kỳ họp QH cuối cùng của khóa 13, diễn ra từ nửa cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 tới.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Mong đợi và hy vọng mới

Mong đợi và hy vọng mới

0
Hôm nay tại Hà Nội - trái tim của cả nước, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII (Đại hội XII) của Đảng chính thức khai mạc.
Vững tin vào thành công của Đại hội

Vững tin vào thành công của Đại hội

0
Ngày mai, 20/01/2016, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhiệm kỳ 2016 – 2020 sẽ chính thức được khai mạc tại thủ đô Hà Nội.