đại hội cổ đông - các bài viết về đại hội cổ đông, tin tức đại hội cổ đông

CMC công bố chủ trương mua 10% cổ phiếu quỹ, chốt quyền nhận cổ tức 2020 bằng tiền với tỷ lệ 20%

Công ty cổ phần CMC mua lại tối đa 10% cổ phiếu quỹ và chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus