Đại hội 12 - các bài viết về Đại hội 12, tin tức Đại hội 12

“Văn hóa không nhúc nhích” và “Ai bàn lùi, nhụt chí thì đứng sang một bên”!

Chỉ còn một năm nữa là tròn 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội Đảng 12. Đây cũng là thời điểm quyết định kết quả và không cho phép mắc sai lầm.

Theo dõi Pháp Luật Plus