Pháp Luật Plus - Đại Học Y Hà Nội - các bài viết về Đại Học Y Hà Nội, tin tức Đại Học Y Hà Nội

Đại Học Y Hà Nội - các bài viết về Đại Học Y Hà Nội, tin tức Đại Học Y Hà Nội

Ngưỡng mộ lớp học nghèo vùng “rốn lũ” Nghệ An có 39/40 học sinh đậu đại học

Dù điều kiện nơi đây rất khó khăn, học sinh lớp 12C1 đều xuất sắc dành được thành tích ấn tượng, 39/40 em đậu vào các trường đại học lớn.

Theo dõi Pháp Luật Plus