Pháp Luật Plus - đại học - các bài viết về đại học, tin tức đại học

đại học - các bài viết về đại học, tin tức đại học

Bỏ phân biệt chính quy - tại chức trên bằng đại học: Còn nhiều băn khoăn

Tuy nhiên, từ thực tế ở Việt Nam hiện nay, nhiều ý kiến còn băn khoăn về độ “vênh” chất lượng đào tạo giữa hệ chính quy và tại chức.

Theo dõi Pháp Luật Plus