Đại học Luật Hà Nội - các bài viết về Đại học Luật Hà Nội, tin tức Đại học Luật Hà Nội

Đại học Luật Hà Nội: Lễ tốt nghiệp khoá đầu tiên ngành Luật pháp chế Bộ, Ngành

Sáng 30/3 diễn ra buổi lễ tốt nghiệp lớp K17ICQ, ngành Luật pháp chế Bộ, Ngành hệ văn bằng hai, niên khoá 2018 - 2021, tại Đại học Luật Hà Nội.

Theo dõi Pháp Luật Plus