Pháp Luật Plus - Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội - các bài viết về Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội, tin tức Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội

Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội - các bài viết về Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội, tin tức Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội

Tập đoàn Tân Hiệp Phát trao tặng học bổng cho sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội

Đây là một trong những hoạt động tại lễ ký kết giữa Bảo Ninh Investment và USSH hợp tác phát triển ngành Quản trị thông tin.

Theo dõi Pháp Luật Plus