Pháp Luật Plus - Đại Học Hòa Bình - các bài viết về Đại Học Hòa Bình, tin tức Đại Học Hòa Bình

Đại Học Hòa Bình - các bài viết về Đại Học Hòa Bình, tin tức Đại Học Hòa Bình

Sinh viên thất nghiệp do thiếu định hướng nghề nghiệp

Khảo sát tại buổi hội thảo "Hoạch định tương lai-Định hướng nghề nghiệp" do Trường ĐH Hòa Bình vừa tổ chức cho thấy sinh viên thất nghiệp do thiếu định hướng nghề.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết