Đại học Hà Hoa tiên - các bài viết về Đại học Hà Hoa tiên, tin tức Đại học Hà Hoa tiên

Hà Nam: Đại học Hà Hoa Tiên chuyển thành cụm trường Công an Nhân dân

Trường Đại học Hà Hoa Tiên do hoạt động không hiệu quả nên đã được chuyển giao cho Bộ Công an để đào tạo nguồn nhân lực cho ngành.

Theo dõi Pháp Luật Plus