Pháp Luật Plus - Đại học Fulbright Việt Nam - các bài viết về Đại học Fulbright Việt Nam, tin tức Đại học Fulbright Việt Nam

Đại học Fulbright Việt Nam - các bài viết về Đại học Fulbright Việt Nam, tin tức Đại học Fulbright Việt Nam

Tổng thống Mỹ chúc mừng năm mới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng

Ông Daniel Kritenbrink đã chuyển lời chúc mừng năm mới của Tổng thống Mỹ tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Theo dõi Pháp Luật Plus