đại học đông đô - các bài viết về đại học đông đô, tin tức đại học đông đô

Đang xét xử cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô "giả mạo trong công tác" với 200 người làm chứng

Tòa triệu tập 30 người liên quan và 200 người làm chứng. Có 24 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1