Pháp Luật Plus - đại học đông đô - các bài viết về đại học đông đô, tin tức đại học đông đô

đại học đông đô - các bài viết về đại học đông đô, tin tức đại học đông đô

Đại học Đông Đô tuyển sinh hơn 1800 chỉ tiêu năm học 2022

Theo đó, năm 2022 Trường Đại học Đông dự kiến tuyển sinh hơn 1800 chỉ tiêu đại học chính quy theo 5 phương thức.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1